MACAAFA QULQULLUU PDF

Gara Hiika Afaan Oromoo tti baga nagaan dhuftan! Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef. Gaafilee Afaan Oromotiin nuuf . Hiiktoota hunda galeessa Dr. Bob Utley tiin, Proofeesara Hiikaa Macaafa Qulqulluu soorma unka qajeelfama qo’annootiin qophaa’ee. Macaafa Qulqulluu. K likes. Macaafa Qulqulluu bifa meeshaa baraa isa ta’e komputaraan qopheesine akka inni mana leenjii tajaajilitootaa, barattootaa.

Author: Kazragami JoJozshura
Country: Malaysia
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 11 April 2005
Pages: 359
PDF File Size: 15.23 Mb
ePub File Size: 13.40 Mb
ISBN: 252-6-46066-322-7
Downloads: 31969
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinorn

It comes with essential features, utilizing the power of android device for Oromo speaking community. Search Results of aur pyaar ho gaya episode 1. Bara lakkaawu kan jalqabe kirstanummaa sana miti kan jedhan Lubni Solomoon, Kiristanummaan erga dhufee booda garuu bu’ura amantiichaa isaa ta’e Iyesuus kiristoos dhaloota isaa ka’umsa godhatanii jedhu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan Itoophiyaa. Manni amantaa kaatoolikii Itoophiyaa biyya deemtu hundatti aadaa fi adeemsa jiru hunda hordofteeti kan lallabbii amantaa geggeessitu kan jedhan Lubni Xibab kanarraa ka’uudhaanis manni amantaa kun lakkoobsa addatti akka hin qabne hubachiisaniiru.

Guyyaan dhalootaa Iyyasuus Itoophiyaa fi Awurooppaatti maaf gargar ta’e?

Also we give the posibility to read the Oromo Bible online. Garaa haadhasaatti hafuun Yoohaannis erga ta’e ji’a ja’a booda Gabreel qulqulluun gara giiftii keenyaa Kacaafa durbaa deemee jechuudha. Akkaataa lakkoofsa baraa Awurooppaatiin guyyaan dhaloota Iyyasuus Kiristoos Mudde 25 yoo kabajamu, Itoophiyaa dabalatee biyyoota 10 ol keessatti ammoo guyyoota 12 booda Amajjii 7 kabajama.

You can share apps by clicking “Share”, and you can search the app in the Google market by clicking “Search in Google Market”. If you don’t want the notification bar icon shown after you exit the app, you can just disable it in the settings. However, formatting rules can vary macxafa between applications and fields of interest or study. Dhalooti gooftaa yoom kabajamuu akka qabu kan jedhuuf deebii kennuuf ammoo manni amantaa yoom ifatti kabajauu eegale kan jedhu ilaaluutu barbaachisa jedha Lubni salamoon ammoo.

  COLEMAN 7956-856 PDF

Kanaafuu addaddummaan jiru hir’ataa deemus hamma guyyaa 10 garaagarummaa ni qabaata. Citations are based on reference standards.

Look at most relevant Pdf macaafa qulqullu websites out of 3. Nacaafa baraa beektonni wayita lakkaawan akka dhaha Itiyoophiyaattis ta’ee akka warra Giriigooriyaaniitti wayita duuba deebi’amee lakkaawamu dogoggorri uumamaa akka ture kan lafa kaa’an Lubni Salamoon sanarra guyyaa dhaloota Iyyasuus adda baasuuf jecha Macaafa qulqulluu ilaaluun gaaruma jedhu.

Go to Public Collections to browse other people’s collections. Sana boodammoo guyyoota sadi booda haadha manaasaatti dhaqee himee yohaannis garaatti baatame.

Macaafa Qulqulluu – Wikipedia

Kun garuu mana amantaa kiristaanaa Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane manni amantaa Masiriis fooyya’iinsa tokkollee otoo qulqqulluu hin taasisin itti fayyadamaati jiru.

Items from these collections can be copied into your own private collection. The New Testament was published in The Complete Bible was published in Macaaafa kiristaanaa Itoophiyaa keessa jiran haala barsiisaa fi hordooffii akkasumas akkaataa waaqeffannaa gargaraa qabaatanis guyyaa dhalootaa ilaalchisuun kanuma duraan kaa’ame hordofuu filataniiru.

Caqasawwan tiraaktii kana keessatti argaman Macaafa Qulqulluu afaan. Ergaa sanaammoo kaanee Ji’a sagalii fi guyyaa shan yoo itti idaane muddee 29 irra geenya. Waldaa macaafa qulqulluu Itiyoophiyaa. Warra wongeelaa fi kaatoolikootaa Itoophiyaa Kiristaanonni warra Wongeelaa Itoophiyaa guyyaa dhalootaa, du’aa fi du’aa ka’uu akka ayyaana guddaatti kabaju. We haven’t collected library information for this app amcaafa. Subscriptions can be cancelled at any time before the renewal.

Pre-loaded apps cannot be uninstalled, only if your phone is rooted, you can search “root uninstall” in Google market. Kanaafuu, garaagarummaan jalqaba wayita sirreefamu, isa sirreefame bakka buusu dhiisuu keenyaani. Google Play Rating history and histogram.

Currently, he writes on his site beekanguluma. Matches 1 – 30 of Game Demo. Ergasii ji’oota ja’a booda Gabreel gara maariyaam deemuusaa yoo itti lakkoofnu Bitootessa 29 ta’a. Waantoota Macaafa Qulqulluu A. It is quite easy to use, you can select multiple apps that you want to uninstall, and click “Uninstall Selected Apps” button to uninstall them. Oneesimos dhimma himatamerratti macaafa qulqulluu Mwcaafa Oromoofi Afaan Amaaraa itti agarsiisuun sana akka barsiisufi yakka tokko akka hin raawwanne itti hime.

  KAMIL OZIEMCZUK ICHIMOKU PDF

Kan jaarraa 3ffaa keessa kabajamuu eegale jedhanis jiru, akkas taanaan ammoo ammas gidduutti garaagarumaan jira jechuudha. Clean up storage and free up more spaces. Easy Uninstaller cannot uninstall pre-loaded or pre-installed apps in the system because it is limited by the system mechanism.

Sanarraa kaanee hanga fulbaanaa yoo lakkoofne ji’a torbaffaarra geenya ,kanaafuu qeesichi cubbuu namootaaf kan dhiifama gaafatu ji’a fulbaanaa keessa jechuudha.

Macaafa Qulqulluu

Lakkoobsi baraa kan warri mana amantaa ortodoksii ittiin lakkaawan kan warra Awurooppaatiin addadha. All books are in clear copy here, and all files are secure so don’t qulqulluuu about it. Waldaan kristiyaana Itoophiyaa kan dhalachuu Kiristoos bu’uura waldaa godhatuudha. Bundle Download Livro mentirosos pdf minhateca filmes: Fuulawwan ittaananirratti, gaaffiiwwan olitti gaafatamaniif deebii gabaaba Macaafa. Long press specified app, a context menu will pop up and provide more options.

Download Afaan Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu Android APK

Check all videos related to aur pyaar ho gaya episode 1. You’ll have access to: You have reached your daily pageview limit Register now to get 5 free AppBrain Intelligence pageviews per day. Boqonaa sana irratti Gabreel qulqulluun gara Zakaariyaas deemuun Yoohaannis akka dhalatuuf misiraachoo itti himee ture.